Bokningsvillkor

Bokningsregler

Villa Granliden är bokningsbart via egna kanaler (egen webb, och telefon/mail) där övernattningar, hyr hela huset och konferenser erbjuds.

Bokning är möjlig senast klockan 12 på ankomstdagen.

Köpet/bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av oss. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Om våra produkter bokas i andra kanaler än direkt via Villa Granliden kan andra boknings- eller betalningsvillkor tillämpas.

Bokningsregler för företag och organisationer

25% av summan (bokningsavgift) faktureras vanligen vid bokning, resterande faktureras för slutbetalning senast 14 dagar före vistelsen. Avbokning senast 45 dagar innan vistelsen medför återbetalning av bokningsavgiften.

Bokningsregler för privatpersoner

Privatpersoner faktureras/betalar vid bokning.

Avgifter för avbokning

Avbokningsregler för företag

Betalning av bokningsavgift sker senast 14 dagar efter erhållen faktura. Denna återbetalas inte vid avbokning.

Resterande belopp senast 1 månad innan besöket.

  • Vid avbokning senare än 4 veckor innan ankomst debiteras 50% av bokningens värde.
  • Vid avbeställning senare än 2 veckor innan ankomst debiteras 75% av bokningens värde.
  • Vid avbeställning senare än 1 vecka innan ankomst debiteras 100% av bokningens värde.
Försäkringar och personlig säkerhet

Villa Granliden har sedvanlig företags- och ansvarsförsäkring och arbetar utifrån produktsäkerhetslagens regler. Som gäst åligger det dig att följa säkerhetsinstruktionerna på plats, medvetet brott mot säkerhetsinstruktioner kan medföra avvisning från anläggningen. Se över ditt personliga försäkringsskydd innan vistelse.

Eventuella klagomål skall framföras så snart som möjligt på plats.

Om du lämnar platsen eller arrangemanget utan att vi haft rimlig tid att lösa problemet mister du rätten till kompensation. Anspråk på kompensation skall sedan vara oss skriftligt tillhanda senast 30 dagar efter vistelsen.

Riktlinjer för datasäkerhet och personuppgiftshantering

Genom att betala samtycker du till att personuppgifterna får behandlas av oss. Syftet är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att vi har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om våra egna erbjudanden.

Kunden kan också komma att kontaktas i marknadsföringssyfte och uppföljning av vistelsen av oss. Dina synpunkter kan komma att publiceras på vår webbplats som ett hjälpmedel för andra resenärer. Som kund kan du när som helst välj att avregistrera dig som mottagare av nyhetsbrev och liknande. Vi raderar alla mail efter två år samt ser över våra sändlistor och tar bort inaktiva adresser efter två år. Om du vill raderas innan gör du detta via epost info@villagranliden.com eller genom att klicka på länken i de fåtal nyhetsbrev som vi skickar.